link naar deze pagina

Gemeenteraad - 9 november 2017

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 juli 2017
4
Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 gemeente Voerendaal
5
Invoering Afvalinzamelplan 2e fase
6
Bestemmingsplan Zorgwoningen Klimmenderstraat 44-46
7
Wijziging Winkeltijdenverordening
7.a
Wijziging samenstelling raadscommissies
8
Ingekomen stukken
9
Sluiting