link naar deze pagina

Gemeenteraad - 11 maart 2021

Locatie: MS-TEAMS
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Toelichting: I.v.m. de coronamaatregelen zal de vergadering via MS-Teams worden gehouden.
De vergadering wordt uitgezonden via de lokale TV zender ZO-NWS. De vergadering is eveneens live te volgen via www.zo-nws.nl en op de Facebookpagina van ZO-NWS.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 11 februari 2021
4
Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol en jeugd 2021-2024
5
Raadsvoorstel Vaststellen Palet Regionaal Afwegingskader Grootschalige Energieopwekking (RAK) en de Nadere Uitwerking Gemeente Voerendaal
6
Ingekomen stukken
7
Sluiting