link naar deze pagina

Gemeenteraad - 15 maart 2018

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 21 december 2017
4
Afvalinzameling: inspraak wijziging inzamelfrequentie restafvalcontainers en aanpassing Afvalstoffenverordening
5
Vaststelling bestemmingsplan Villa De Proosdij
Dit agendapunt is van de agenda afgehaald en niet behandeld.
6
Visie opvang en beschermd wonen Parkstad
7
Personen met verward gedrag Bouwstenen voor een gezamenlijke aanpak in Parkstad Limburg
8
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis
9
Renteloze lening stichtingsbestuur MFC De Auw Sjoël Ubachsberg
10
Evaluatie en aanpassing Algemene plaatselijke verordening 2017
11
Ingekomen stukken
12
Sluiting