link naar deze pagina

Commissie Financiën - 18 juni 2024

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: De heer C.H.M. Faessen
Toelichting: Een commissievergadering dient ter voorbereiding op de raadsvergadering. De commissie beoordeelt de voorliggende raadsvoorstellen en brengt daarover advies uit aan de gemeenteraad.