link naar deze pagina

* Raadsstukken - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsvoorstellen
1.1
Investeringskrediet brug nabij Fort Isabella
1.2
Krediet voor eerste inrichting openbare basisschool De Koningslinde 2019
1.3
Actualisering en deregulering handhavingsverordening, bijbehorende beleidsregel, handhavingsplan en -controle
1.4
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2018
1.5
Lokale inclusie Agenda
2
Gevraagde zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen

6
Antwoorden Technische vragen
6.1 Naar aanleiding van technische vragen van D66 sturen wij op verzoek het uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 2018-2020/21. De bijlage volgt zo spoedig mogelijk.