link naar deze pagina

* Raadsstukken - 31 december 2021

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsstukken
1.1
Initiatiefvoorstel CDA - Verordening garantstelling
1.2
Wijziging Afvalstoffenverordening Vught
1.3
Verordening Winkeltijden 2021
1.4
Startnotitie Programma water en riolering
1.5
Verordening tot tweede wijziging en evaluatie tegemoetkoming peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Vught 2021
1.6
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Vught 2022
1.7
Kredietaanvraag permanente uitbreiding Kindcentrum De Leydraad
1.8
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)
1.9
Verruiming toepassingsgebied De Vughtse Regeling
22-07-2021: Het raadsvoorstel wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
2
Beantwoording technische vragen