link naar deze pagina

* Raadsstukken - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsstukken
1.1
Burap II 2019
1.2
Programmabegroting 2020
1.3
Nota Vught klimaatadaptief
1.4
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
2
Gevraagde zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen

7
Antwoorden Technische vragen
6.1 Naar aanleiding van technische vragen van D66 sturen wij op verzoek het uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 2018-2020/21. De bijlage volgt zo spoedig mogelijk.