link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 december 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. Parent Elimination - Vader krijgt co-ouderschap pas door honger- en dorststaking (2.5MB)
pdf 3. Parent Elimination - Ouders reageren op bedreigingen tegens jeugdzorgmedewerkers (55KB)
pdf 4. DURF - Klimaatakkoord (78KB)
pdf 5. Contactgroep Humanitaire Hulp Molukken - Noodsituatie zware aardbeving 26 september 2019 (712KB)
pdf 6. Gemeente Rheden - Motie Trap op, trap af (432KB)
pdf 8. Gemeentebelangen - Wisseling van de wacht (255KB)
pdf 9. Kernteam Bestaanszekerheid - Oproep niet bezuinigen op het sociaal domein (1.2MB)
pdf 10. Gemeente Westerkwartier - Motie Vreemd aan de orde van de dag inzake Gemeentefonds (3.5MB)
pdf 11. VNG – Ledenbrief Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt - geactualiseerd gemeentelijk standpunt (226KB)
pdf 12. ODBN - PFAS gemeenten (86KB)
pdf 13. ODBN - Lidmaatschap werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (145KB)
pdf 14. Veiligheidsregio - Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger (835KB)
pdf 15. Combinatie Jeugdzorg - Presentatie bijeenkomst Samen sterk voor de jeugd 6-11-2019 (944KB)
pdf 16. Provincie Noord-Brabant - Notitie reikwijdte en detailniveau, aanpak milieuonderzoek mestbewerkingslocaties Noord-Brabant (6.5MB)
pdf 17. VNG - Ledenbrief Samenwerking gemeenten -zorgverzekeraars (146KB)
pdf 18. VNG - Nadere informatie bij BALV-agendapunten 8b Jaarplan GGU en 9 Principes Digitale Samenleving (1.1MB)
pdf 19 VNG - Ledenbrief Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies (34KB)
pdf 20. VNG - Ledenbrief Mobiliteit (96KB)
pdf 21. Gemeente Duiven - motie trap op, trap af (648KB)
pdf 22. Stadsgewest ’s-Hertogenbosch – begrotingswijziging (220KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
7
Bespreekstukken
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting