link naar deze pagina

Gezamenlijke commissie - 1 oktober 2020

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: B. Doorenbos

1
Opening
2
Spreekrecht voor publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
3.4
Actualiseren Motiemonitor
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit commissie
4.2
Mededelingen vanuit college
5
Ter opiniering
6
Ter advisering
6.1
Initiatiefvoorstel CDA verordening garantstelling
6.2
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
6.3
Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
6.4
Klachtenregeling gemeente Vught
6.5
Bestemmingsplan St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt
6.6
Nieuwe aanpak financiering VVE en peuteropvang
6.7
Advies aan het Commissariaat voor de Media over het nog voldoen aan de Mediawet van het Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) van Avulo FM
7
Rondvraag en sluiting