link naar deze pagina

Gezamenlijke commissie - 10 september 2020

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: B. Doorenbos

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
\- de heer R\. Eerden \- agendapunt 6\.1
\- de heer W\. van Bakel \- agendapunt 6\.2
\- de heer J\. van Keijzerswaard namens Avulo \- agendapunt 6\.5
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
3.4
Actualiseren motiemonitor
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
6
Ter advisering
6.1
Vaststelling bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof
pdf RV Vaststelling bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof (2MB)
pdf RB Vaststelling bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof (57KB)
overig A) Toelichting bp De Braacken TOE03-0254097-01A (2.8MB)
pdf A) Bijlage 1 01t_Indicatief bodenonderzoek inclusief historisch onderzoek_1 (1.3MB)
pdf A) Bijlage 02 toelichting bp_Verkennend bodem- en infiltratieonderzoek.pdf_1 (3.2MB)
pdf A) bijlage 03 toelichting bp_191120-0254097.100-rapport bp de braacken te vught revisie 04_1 (13.2MB)
pdf A) Bijlage 04 toelichting bp_20200514-254097 Rapportage Externe Veiligheid De Braacken Vught - revisie (4.6MB)
pdf A) Bijlage 05 toelichting bp_V-17.0209 Vught Loyolalaan 9 IVO-O_1_1 (3.5MB)
pdf A) Bijlage 06 toelichting bp Quickscan Wet natuurbescherming_1 (5.3MB)
pdf A) Bijlage 07 toelichting bp Vught Loyolalaan bomeninspectie_1 (2.1MB)
pdf A) Bijlage 08 toelichting bp_Activiteitenplan Vught Loyolalaan_1 (2.3MB)
pdf A) Bijlage 09 toelichting bp memo voorstel herbegrenzing NNB (509KB)
pdf A) Bijlage 10 toelichting bp_WAT01-0254097-01H_1 (1.8MB)
pdf A) Bijlage 11 toelichting bp_Memo Beoordeling van Trillingen Loyolalaan Vught_1 (1.1MB)
pdf A) Bijlage 12 toelichting bp_bomeninventarisatie en overzichtskaart bomen_1 (726KB)
pdf A) Bijlage 13 toelichting bp_Loyolalaan Vught - Stikstof - v01_1 (973KB)
pdf A) Bijlage 14 toelichting bp_Stikstof irt N2000_De Braacken Vught_2020-05-07 (3.9MB)
pdf A) Bijlage 15 toelichting bp_088250 Ontheffing Wnb Soorten_1 (912KB)
pdf A) Bijlage 16 toelichting bp_A-18.0183 Vught_1 (11.3MB)
pdf A) Bijlage 17 toelichting bp_Selectiebesluit_Vught_Loyolalaan_9_IVO-Proef_BAAC_1 (237KB)
pdf A) Bijlage 18 toelichting bp_200211 Notitie Bomen-Groen_1 (738KB)
pdf A) Bijlage 19 toelichting bp actualisatie akoestisch onderzoek BP De Braacken Vught_rev00_1 (4.5MB)
pdf A) Bijlage 20 toelichting bp_Nota inspraak en vooroverleg_1 (108KB)
pdf A) Bijlage 21 toelichting bp Nota beantwoording zienswijzen (181KB)
overig B) Regels bp De Braacken REG03-0254097-01C (409KB)
pdf B) Bijlage 01 regels bp_Lijst van bedrijfsactiviteiten_1 (27KB)
pdf B) Bijlage 02 regels bp_Bijlage 2Geluidscherm_1 (248KB)
pdf B) Bijlage 03 regels bp_Memo Beoordeling van Trillingen Loyolalaan Vught - kopie_1 (1.1MB)
pdf B) Bijlage 04 regels BP (47KB)
pdf C) Plankaart bp De Braacken TEK03-0254097-01A (321KB)
pdf Foto inspreker de heer Eerden (478KB)
6.2
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Gogelstraat 3, Vught
6.3
Nota grondbeleid 2020-2024
6.4
Grondaankoop zorgpark Voorburg, locatie Zuiderbos, school voor (V)SO
6.5
Advies aan het Commissariaat voor de Media over het nog voldoen aan de Mediawet van het Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) van Avulo FM
6.6
Mandatering begraven eigen terrein
7
Rondvraag en sluiting