link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 juni 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Toelichting: Herindelingsadvies Haaren

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. NOB - Nieuwsbrief april 2019 SPECIALE EDITIE (1,1MB)
pdf 2. Theater de Speeldoos - Aanvullingen op het Raadsvoorstel (105KB)
pdf 3. MKB - Vriendelijkste gemeente 2018 (811KB)
pdf 4.1 NOB - Concept-jaarplan en ontwerpbegroting 2019 Regio Noordoost Brabant (61KB)
pdf 4.2 NOB - Concept jaarplan 2020 Regio Noordoost Brabant voor zienswijze (1,9MB)
pdf 5.1 Hans Dekker - Mail Staatsbosbeheer & Biomassa (31KB)
pdf 5.2 Bijlage - Infographics Houtstook (1,7MB)
pdf 5.3 Bijlage Diemen-Nuon (732KB)
pdf 5.4 Bijlage Diemen - Tweede Kamer (898KB)
pdf 5.5 Bijlage - Biomassa in Nederland (607KB)
pdf 5.6 Bijlage - Bosbeheer in Nederland (726KB)
pdf 6.1 BHIC - Jaarverslag en jaarrekening 2018 en Ontwerpbegroting 2020 (2,4MB)
pdf 6.2 Bijlage - Jaarverslag 2018 (630KB)
pdf 6.3 Bijlage - Jaarrekening 2018 (1,6MB)
pdf 6.4 Bijlage - Ontwerpbegroting 2020 (471KB)
pdf 7. Xavier Waelkens - schriftelijke vragen nav informatiebijeenkomst bewoners Vught Noord 16-04-2019 (286KB)
pdf 8.1 GGD Hart voor Brabant - Mail nazending Accountantsverslag 2018 (133KB)
pdf 8.2 Bijlage - Accountantsverslag 2018 GGD Hart voor Brabant (598KB)
pdf 9. VNG - Ledenbrief Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model Instructies griffier en secretaris 2019 (178KB)
pdf 10.1 Ouderen Samen - Jaarverslag 2018 (94KB)
pdf 10.2 Bijlage - Jaarverslag 2018 (15,8MB)
pdf 11.1 VRBN - Zienswijzeverzoek jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018 (485KB)
pdf 11.2 Bijlage - Jaarstukken 2018 (1,2MB)
pdf 11.3 Bijlage - Operationele kengetallen Jaarverantwoording 2018 (546KB)
pdf 12.1 VRBN - Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2020 (249KB)
pdf 12.2 Bijlage - Concept Programmabegroting 2020 (853KB)
pdf 13.1 RAV Brabant Midden-West-Noord - Rectificatie Begroting 2020 (268KB)
pdf 13.2 Bijlage - Begroting 2020 (25-4-2019) (840KB)
pdf 14. VNG - Ledenbrief herziening gemeentefonds (177KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
7
Bespreekstukken
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting