link naar deze pagina

Vragenhalfuurtje - 11 oktober 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:45
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Algemene documenten:

1.1
D66/ Groenstrook Ruimte voor Ruimte
D66 wil graag naar aanleiding van de casus over de groenstrook Ruimte voor Ruimte (ten zuiden van de Schotsbergendreef oftewel in het noorden van het plangebied) een aantal vragen stellen in het vragenhalfuurtje. Nu de nieuwe percelen nog niet (volledig) bebouwd zijn, is er wellicht nog iets te redden van de niet-nagekomen afspraken.