link naar deze pagina

B&W-vergadering openbaar - 25 mei 2021

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 15:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

1
Omgevingsvergunning voor het kappen van een boom t.b.v. de herontwikkeling, Loyolalaan 9
2
Wijziging Afvalstoffenverordening Vught 2018
3
Ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Brabant Noord ODBN
4
Jaarverslag en jaarrekening 2020
5
Verandering grondslag budget-basissubsidie Stichting Voedselbank ’s-Hertogenbosch
6
Budgetsubsidie 2021 Bibliotheek Vught
7
Raadsinformatiebrief voortgang energietransitie
8
Positionering maatschappelijke begeleiding tweede helft 2021 en verder
9
Verklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit ‘Golfbaan Cromvoirt 2020’
10
Ontwerpbestemmingsplan “Helvoirtseweg 100”
pdf BENW-INT_E037683234034B3EA1E516AF434AC831 - BenW-besluit.pdf (489KB)
pdf 1. Quickscan Wet NB - Bijlage bij toelichting 1. Quickscan Wet NB..pdf (1.6MB)
pdf 1. Quickscan Wet NB.pdf (1.6MB)
pdf 2. Tussenrapportage aanvullend onderzoek vleermuizen - Bijlage bij toelichting 2. Tussenrapporta.pdf (4.6MB)
pdf 2. Tussenrapportage aanvullend onderzoek vleermuizen.pdf (4.6MB)
pdf 3. Akoestisch onderzoek - Bijlage bij toelichting 3. Akoestisch onderzoek.pdf (4.7MB)
pdf 3. Akoestisch onderzoek.pdf (4.7MB)
pdf 3a addendum akoestisch onderzoek - Bijlage bij toelichting 3a addendum akoestisch onderzoek.pdf (667KB)
pdf 3a addendum akoestisch onderzoek.pdf (667KB)
pdf 4. Quickscan externe veiligheid - Bijlage bij toelichting 4. Quickscan externe veiligheid.pdf (897KB)
pdf 4. Quickscan externe veiligheid.pdf (897KB)
pdf 5. Onderzoek externe veiligheid weg spoor - Bijlage bij toelichting 5. Onderzoek externe veiligh.pdf (5.5MB)
pdf 5. Onderzoek externe veiligheid weg spoor.pdf (5.5MB)
pdf 6. Verantwoording groepsrisico - Bijlage bij toelichting 6. Verantwoording groepsrisico.pdf (1.2MB)
pdf 6. Verantwoording groepsrisico.pdf (1.2MB)
pdf 7. Memo stikstof - Bijlage bij toelichting 7. Memo stikstof.pdf (87KB)
pdf 7. Memo stikstof.pdf (87KB)
pdf 7.a AERIUS bouwfase - Bijlage bij toelichting 7.a AERIUS bouwfase.pdf (675KB)
pdf 7.a AERIUS bouwfase.pdf (675KB)
pdf 7.b AERIUS gebruiksfase - Bijlage bij toelichting 7.b AERIUS gebruiksfase.pdf (668KB)
pdf 7.b AERIUS gebruiksfase.pdf (668KB)
pdf 8. Bodemonderzoek oktober 2019 - Bijlage bij toelichting 8. Bodemonderzoek oktober 2019.pdf (7.4MB)
pdf 8. Bodemonderzoek oktober 2019.pdf (7.4MB)
pdf 8a Nader bodemonderzoek december 2020 - Bijlage bij toelichting 8a Nader bodemonderzoek december.pdf (5.5MB)
pdf 8a Nader bodemonderzoek december 2020.pdf (5.5MB)
pdf 8b Bodemonderzoek asbest december 2020 - Bijlage bij toelichting 8b Bodemonderzoek asbest decemb.pdf (7.7MB)
pdf 8b Bodemonderzoek asbest december 2020.pdf (7.7MB)
pdf 2021-05-11 regels ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 100 Vught - 2021-05-11 regels ontwerpbest.pdf (379KB)
pdf 2021-05-11 regels ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 100 Vught.pdf (379KB)
pdf 2021-05-11 toelichting ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 100 Vught - 2021-05-11 toelichting o.pdf (1.5MB)
pdf 2021-05-11 toelichting ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 100 Vught.pdf (1.5MB)
pdf 20210519_Verbeelding_BPHelvoirtseweg100.ON01 - 20210519_Verbeelding_BPHelvoirtseweg100.ON01.pdf (227KB)
pdf 20210519_Verbeelding_BPHelvoirtseweg100.ON01.pdf (227KB)
pdf BENW-INT_46D3F4CAE37C4004A3BAAB5683963A60 - Nota inspraak & vooroverleg voorontwerpbestemmingspl.pdf (2.5MB)
pdf bijlage 1 lijst van bedrijfsactiviteiten - Bijlage bij regels bijlage 1 lijst van bedrijfsactivi.pdf (27KB)
pdf bijlage 1 lijst van bedrijfsactiviteiten.pdf (27KB)
pdf Collegeadvies ontwerp Helvoirtseweg 100.pdf (86.5MB)
pdf Nota inspraak en vooroverleg Helvoirtseweg 100 - Nota inspraak en vooroverleg Helvoirtseweg 100.pdf (101KB)