link naar deze pagina

Auditcommissie - 17 juni 2020

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: M.F.H. du Maine

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Mededelingen
3.1
Mededelingen vanuit de commissie
3.2
Mededelingen vanuit het college
4
Lijst ingekomen stukken
5
Ter opiniering
6
Rondvraag en sluiting