link naar deze pagina

B&W - 12 juli 2022

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Algemene documenten:

4
Toekenning bevoegdheden toezichthouders
5
Toestaan terrasverruiming en kwijtschelding terrashuur i.v.m. Covid-19, 2022
6
Beschikbaar stellen krediet IKC Vught Zuid 2022
7
Bezwaar tegen verlenen gewijzigde omgevingsvergunning voor de bouw van een observatiehal aan de Deutersestraat 43 te Cromvoirt
Stukken volgen
8
Aanwijzingsbesluiten heffing- en invorderingsambtenaar
9
Pilot respijtzorg
10
Vaststelling Budgetsubsidie Plaza Cultura 2021 en kaders 2023
Stukken volgen
11
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
12
Start procedure Bestemmingsplanwijziging voor Taalstraat 17A Vught
Stukken volgen