link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 16 mei 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: dhr. M.E.E. Versteeg

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst/actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
Er zijn geen stukken.
6
Ter advisering
6.1
Woningbouwprogramma 2019-2028
15 april: Raadsvoorstel ingetrokken tot nader berichtgeving. De toegezonden versie was incorrect. Juiste versie volgt zo spoedig mogelijk via de secretaris.

15 april: Correcte versie ontvangen via secretaris en gepubliceerd.
6.2
Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor Hoevensestraat 23 en 25
6.3
Beeldkwaliteitsplan Rozenoord
De stukken hiervoor volgen zo snel mogelijk.
7
Rondvraag en sluiting