link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 28 november 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: B. Doorenbos

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
Agendapunt 5.1 – Discussienota visie bebouwingsconcentraties en landschapskwaliteitsplan
- mevrouw Schapendonk;
- de heer Van Run;
- de heer Linnenberg.

Agendapunt 6.1 - Nieuwbouw accommodatie R.K.V.V. Zwaluw V.F.C
- de heer Klösters;
- de heer De Koning namens R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.;
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
Er is geen advieslijst om vast te stellen.
3.3
Actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
5.1
Discussienota visie bebouwingsconcentraties en landschapskwaliteitsplan
6
Ter advisering
6.1
Nieuwbouw accommodatie R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.
6.2
Nota Vught klimaatadaptief
6.3
Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren
6.4
Vaststelling bestemmingsplan St. Michielsgestelseweg 7, Vught
7
Rondvraag en sluiting