link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 4 april 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: dhr. M.E.E. Versteeg
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst/actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
5.1
Beantwoording schriftelijke vragen D66 woningtoewijzing Isabellaveld
6
Ter advisering
6.1
Koersdocument invoering omgevingswet
6.2
Actualisatie uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2019-2022
Bijlage 1 is een aangepaste versie vanwege een typefout:
Pagina 6: “De plankosten zijn € 15.000 (er stond een 0 te weinig) negatief bijgesteld onder andere omdat een aantal werkzaamheden verschuiven naar achteren in de tijd.”
6.3
Bestemmingsplan Grote Zeeheldenbuurt
6.4
Startnotitie Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant
7
Rondvraag en sluiting