link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 maart 2021

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Aangehouden moties
Deze moties zijn in de raadsvergadering van 21 januari jl. aangehouden. Gemeentebelangen wil de moties opnieuw behandelen.
5
Mededelingen
6
Lijst ingekomen stukken
6.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. Gemeente Meierijstad - Raadsinformatiebrief regioproject Drugs, wat doet het met jou? (3.1MB)
pdf 2. Ruimtevoorcollectiefwonen.nl – Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen (1.4MB)
pdf 3. KHN De Leye - Bestaansrecht en perspectief horecaondernemers (287KB)
pdf 4. Stichting Nationale Boomfeestdag - Groene schoolkaart van de basisscholen in uw gemeente (629KB)
pdf 5. Inwoner - Aanpak verkeersproblematiek Vught (2.4MB)
pdf 6. VughtParticipeert - Algemene Ledenvergadering en bestuursmutaties (151KB)
pdf 7. Gemeente Stadskanaal - Verslag van 'Stadskanaal door de ondergrens ... De Analyse' (911KB)
pdf 8. VNG - Ledenbrief VNG ondertekent Actieagenda Wonen (106KB)
pdf 9. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kamerbrief steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (372KB)
pdf 10. VughtParticipeert - Gemeente weigert verdere dialoog over een tunnelvariant voor de N65 (1.1MB)
pdf 11. INRetail – Corona actualisatie detailhandelsbeleid en centrumvisies (116KB)
pdf 11. Bijlage - Samenvatting Dynamiek door beleid - Hoe de overheid de winkelstructuur vitaal houdt (3.1MB)
pdf 12. Stop Kinderarmoede - Webshop bestrijding kinderarmoede in natura (6.7MB)
pdf 13. Inwoner - Veel meer fouten in stikstofberekening N65 (107KB)
pdf 14. Omwonenden De Springplank - Verzoek gesprek vergroening rondom beweegzaal De Springplank (1.5MB)
pdf 15. De Eerstelijns - Special Sociaal Domein (2.4MB)
pdf 16. GGD Hart voor Brabant - Terugblik webinar COVID-19 en vaccinatiestrategie d.d. 10 februari 2021 (998KB)
pdf 17. Inwoner Waddinxveen - Toeristenbelasting gemeente Vught (438KB)
pdf 18. VNG - Raadsinformatiebrief Implementatie nieuwe wet inburgering (631KB)
pdf 19. VughtParticipeert - Ergernis over rotondes en verkeersveiligheidsonderzoek N65 (1.2MB)
6.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
6.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
7
Hamerstukken
8
Bespreekstukken
9
Moties vreemd aan de orde van de dag
10
Sluiting