link naar deze pagina

Auditcommissie - 23 juni 2021

Locatie: Digitaal (Zoom)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: D.H. Meuwissen

1
Opening
2
Vaststellen
2.1
Vaststellen agenda
2.2
Vaststellen besluitenlijst
3
Mededelingen
3.1
Mededelingen vanuit de commissie
3.2
Mededelingen vanuit het college
4
Ter opiniering
4.1
Accountantsverslag 2020
In aanwezigheid van de accountant(s) van Baker Tilly. Gestart zal worden met een mondelinge toelichting vanuit de accountant. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van (technische) vragen over het rapport van bevindingen.
4.2
Indicatoren Programmabegroting 2022
4.3
Ontwikkeling financiële kengetallen 2022
4.4
Inventarisatie werkagenda auditcommissie
Aanwezigen worden uitgenodigd thema's aan te dragen die het komend jaar in de auditcommissie verder uitgediept kunnen worden.
5
Rondvraag en sluiting