Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Bestuur & Middelen Wassenaar - 4 juli 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 20:45
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. R. Bloemendaal
Toelichting: NB: aanvangstijdstip indicatie, aansluitend aan cie Sociaal Domein

1
Heropening vergadering
2
Consultatiebrief burgerparticipatie
3
Sluiting vergadering
Top