link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 september 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.C. van der Weele
Toelichting: Deze vergadering kan worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering op donderdag 15 september 2022 live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.
Algemene documenten:

1
Opening raadsvergadering
2
Eventuele mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Vragenuur
Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.

De PvdA heeft aangegeven vragen te willen stellen over problemen en armoede als gevolg van te hoge energiekosten en kosten voor levensonderhoud door gestegen prijzen bijv. in supermarkten. Heeft het college in kaart hoe groot de problemen in Waterland zijn van individuen tot sportverenigingen en wat wordt daaraan gedaan (naast de landelijk aangereikte oplossingen).
5
Actieve informatie van het college en van raadsleden in bestuursorganen
6
Vaststellen besluitenlijsten
7
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
8
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, openstaande moties en termijnagenda
9
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden
10
Benoeming architect lid van de monumenten- en welstandscommissie Waterland
11
Budgetaanvraag voor schadeloosstelling huurders op het Galgeriet
12
Advies aanwijzing lokale omroep
I.v.m. de AVG is alleen de geanonimiseerde versie van de brief van het Commissariaat voor de media, zonder bijlagen, openbaar . De originele brief én de bijlagen zijn alleen in te zien voor raads- en duoraadsleden.
13
Verklaring van geen bedenkingen Kruisbaakweg 6 Marken
14
Zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026 Vervoerregio Amsterdam en concept-uitvoeringsprogramma mobiliteit
14.A
Besluitvorming over gewijzigd amendement (215-677) van GL CDA VVD PvdA D66 zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026 Vervoerregio
15
Integraal veiligheidsbeleid 2022-2025
D.d. 28-09-2022 is bij de stukken nog toegevoegd de beantwoording van vragen van WN n.a.v. de behandeling van het veiligheidsbeleid in de raadsvergadering van 15 september 2022. Er ligt hier een relatie met RID 338-98 van 21 juli 2022 inzake PvA IBT Omgevingsrecht.
16
Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
16.A
Besluitvorming over motie 162-54 van het CDA Viering 450 jaar Slag op de Zuiderzee
16.B
Besluitvorming over motie 175-174 van het CDA Zonnepanelen in de beschermde kernen
17
Sluiting raadsvergadering