link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.C. van der Weele
Toelichting: Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronacrisis is deze vergadering helaas niet fysiek bij te wonen door belangstellenden. Wel kan deze vergadering op donderdag 27 januari 2022 vanaf 19.30 uur via internet live worden gevolgd via:
https://channel.royalcast.com/waterland
of via de uitzending van Omroep PIM
Algemene documenten:

01
Opening raadsvergadering
02
Eventuele mededelingen
03
Vaststellen agenda
04
Benoeming nieuw raadslid en duoraadslid
04.A
Benoeming R.D.F. Wolters (VVD) tot raadslid
04.B
Benoeming mr. J.A.K. van den Berg (VVD) tot duoraadslid
05
Vragenuur
Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.
06
Actieve informatie van het college en van raadsleden in bestuursorganen
07
Vaststellen besluitenlijsten
08
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
09
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, openstaande moties en termijnagenda
10
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Er heeft zich één inspreker aangemeld:
Janine Klein, namens IJsvereniging Olympia Monnickendam over schetsonderwerp clubgebouw Olympia
11
Vaststellen Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021
11.A
Besluitvorming over amendement VVD duurzaamheidsleningen (345-252)
12
Vaststellen Verordening starterslening gemeente Waterland 2022
12.A
Besluitvorming over amendement VVD WN D66 startersleningen (124-19)
13
Vaststellen ambitieniveau II en beschikbaar stellen middelen daarvoor m.b.t. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2037 Gemeente Waterland (IHP)
De bijlage 2 is op aanvraag bij de griffie ook verkrijgbaar in Excel, waardoor een beter begrijpbaar overzicht ontstaat, omdat alle jaren dan achter elkaar staan.
14
Vaststellen Gezondheidsbeleid 2022-2026
15
Begrotingswijziging i.v.m. verkoop gemeentelijke grond van Rijkswaterstaat
16
Beschikbaar stellen krediet en begrotingswijziging i.v.m. aankoop grond van Rijkswaterstaat door gemeente
17
Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
18
Sluiting raadsvergadering