link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 9 december 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jaap Wortel
Toelichting: Vanwege de toegenomen beperkingen als gevolg van de coronacrisis is deze vergadering niet bij te wonen door belangstellenden. Wel kan deze vergadering op donderdag 9 december 2021 vanaf 19.30 uur via internet live worden gevolgd via:
https://channel.royalcast.com/waterland
of via de uitzending van Omroep PIM
Algemene documenten:

1
Opening voorbereidende vergadering
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Verklaring van geen bedenkingen Dorpsstraat 32 AB Ilpendam (TvE)
5
Bestemmingsplan Noordeinde 80-86 (TvE)
Raadsvoorstel komt al 23 november 2021 in het college, dus kan eventueel mee in de cyclus van december (was eerder gepland voor 27 januari 2022)
6
Controleprotocol 2021 (HB)
7
Belastingverordeningen 2021 (HB); zie hieronder van 7a t/m 7o
7.a
Verordening afvalstoffenheffing 2022
7.b
Verordening forensenbelasting 2022
7.c
Verordening haven-, kade- en liggelden 2022
7.d
Verordening hondenbelasting 2022
7.e
Verordening leges 2022
7.f
Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
7.g
Verordening markt- en standplaatsgelden 2022
7.h
Verordening onroerende zaakbelasting 2022
7.i
Verordening parkeerbelasting 2022
7.j
Verordening precariobelasting 2022
7.k
Verordening reinigingsheffing 2022
7.l
Verordening Rioolheffing 2022
7.m
Verordening roerende zaakbelasting 2022
7.n
Verordening toeristenbelasting 2022
7.o
Verordening watertoeristenbelasting 2022
8
Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Sportcomplex Marken (TvE)
9
Doelgroepenverordening (TvN)
10
Debatverzoek 157-145 RID Grondbeleid gemeente Waterland 2021 (TvN)
Is geagendeerd op verzoek fractievoorzitters. Het debat over kleine woningen, zoals aangekaart door WaterlandNatuurlijk en PvdA, en de toezegging om te onderzoeken om sociale koop sociaal te houden (toezegging d.d. 18 maart 2021) maken onderdeel uit van dit debat.
11
Sluiting voorbereidende vergadering