link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 26 januari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: De vergadering is i.v.m. het coronavirus alleen live te volgen via de website van de gemeente: https://channel.royalcast.com/westerveld

1
Raadsvergadering (besluitvorming)
1.1
Opening
1.2
Vaststelling agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijsten en toezeggingenlijst
1.4
Ingekomen stukken
1.4.a
Beantwoording artikel 36 vragen
1.5 21:00
Voorstel Fusie OBS De Veldwikke Darp en OBS De Bosrank Havelte (hamerstuk)
1.6 21:10
Voorstel Noodsteun voor culturele infrastructuur (debatstuk)
1.7 21:20
Motie DSW, CDA en PW - beleidsuitgangspunten kleinschalige hernieuwbare energie
1.8
Sluiting
2
Rondvraag en inspreken
2.1 21:30
Rondvraag
Mondeling:
1.PvdA over toeslagenaffaire, in beantwoording zal ook de vraag van PW worden meegenomen. Beide fracties krijgen ruimte voor aanvullende vraag na beantwoording.

2.PvdA over zwerfafval

Schriftelijk
3\. PW over onkruidbestrijding\, wordt schriftelijk afgedaan
2.2
Inspreken
Mevrouw A. Eiting zal namens Milieudefensie inspreken over de gaswinning.