link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 9 november 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen. In verband met het coronavirus is er echter een maximum aantal bezoekers dat op de publieke tribune toegelaten kan worden. Daarom is aanmelding via griffie@gemeentewesterveld.nl van tevoren noodzakelijk.

De vergadering is daarnaast live te volgen via de website van de gemeente: https://channel.royalcast.com/westerveld

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Hamerstukken
4
Raadsvoorstel goedkeuring fusie Dingstede en Stad&Esch tot stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o. (spreekrecht)
5
Raadsvoorstel verlenging planperiode Watertakenplan (spreekrecht)
6
Bespreekstukken
7
Raadsvoorstellen vaststellen van de Najaarsrapportage 2021 en vaststellen van de begroting 2022/meerjarenbegroting 2023-2025 (spreekrecht)
pdf Raadsvoorstel vaststellen van de Najaarsrapportage 2021 (79KB)
pdf Najaarsrapportage 2021 (1.2MB)
pdf Brief college B&W over krediet Brinkenplan Diever op Dreef (918KB)
pdf Raadsvoorstel vaststellen van de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 (77KB)
pdf Begroting 2022 gemeente Westerveld (2.3MB)
pdf Brief raad MJOP (115KB)
pdf Bijlage MJOP (118KB)
pdf Brief septembercirculaire 2021 aan de raad (770KB)
pdf Agendavoorstel DSW GB en VVD - Brinkenplan en beheersbaarheid kosten projecten (12KB)
pdf Beantwoording schriftelijke vragen uit agendavoorstel VVD-GB-DSW over krediet Brinkenplan (252KB)
pdf Beantwoording technische vragen d.d. 28102021.pdf (959KB)
pdf Begroting 2022 gemeente Westerveld incl errata.pdf (2.4MB)
pdf ERRATA begroting 2022.pdf (289KB)
pdf Beantwoording nagekomen technische vragen DSW - begroting (104KB)
pdf Beantwoording nagezonden technische vragen PvdA - begroting (12KB)
pdf Beantwoording nagezonden technische vraag D66 - begroting (12KB)
pdf Overzicht bezuinigingsbedragen Scala, bibliotheek en WMW (n.a.v. informatieverzoek PW) (19KB)
pdf A.1 Amendement VVD, DSW, GB - ruimte voor uitbreiding capaciteit RO (UNANIEM AANGENOMEN) (148KB)
pdf A.2 Amendement - D66 - Maatschappelijke initiatieven (INGETROKKEN) (30KB)
pdf A.3 Amendement - D66 - Indexatie subsidie bibliotheken (INGETROKKEN) (30KB)
pdf A.4 Amendement - Raadsbreed - Maatschappelijke initiatieven (UNANIEM AANGENOMEN) (333KB)
pdf A.5 Amendement - PW,PvdA - Instelling fonds Jeugdzorg (VERWORPEN) (139KB)
pdf M.1 Motie GB,DSW,VVD,PvdA,PW - Zelfbewoningsplicht (AANGEHOUDEN) (262KB)
pdf M.2 Motie GB,VVD,DSW - Vrijstelling giften ontvangers bijstand (INGETROKKEN) (161KB)
pdf M.3 Motie PW, PvdA - De Schatkamers van Zuidwest-Drenthe (UNANIEM AANGENOMEN) (99KB)
pdf M.4 Motie CDA - Bezuinigingen op sport en cultuur (INGETROKKEN) (55KB)
pdf Stemmingslijst begroting - moties en amendementen (16KB)
8.a
Besluitvorming Najaarsrapportage 2021
8.b
Besluitvorming Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025
9
Sluiting