link naar deze pagina

Raadscommissie Ruimte - 10 juni 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: E. van Schelven
Toelichting: Deze vergadering komt te vervallen, de ingekomen stukken zijn nog wel te raadplegen

1
Opening
2
Vaststellen agenda en vergaderorde
3
Verslag van de vergadering van d.d.
4
Rondvraag
23
Ingekomen stukken en mededelingen
24
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
25
Informatie van het college over verbonden partijen
26
Sluiting