link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 10 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:15
Voorzitter: H. Jager

1 20:00
Raadsvergadering (besluitvorming)
Voorzitter: de heer H. Jager
Griffier: de heer M. Frensel
1.1
Opening
1.2
Vaststelling agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 februari 2020 + toezeggingenlijst
1.4
Ingekomen stukken
Voor inwoners en belangstellenden
Wilt u stukken inzien die op de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) van de gemeenteraad staan? Dat kan heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar griffie@gemeentewesterveld.nl met daarin een duidelijke vermelding om welk stuk het gaat. De griffie anonimiseert (indien nodig) de stukken en stuurt ze naar u op.
1.5
Voorstel tussentijdse terugkoppeling GVVP
1.6
Motie vreemd van de orde van de dag Progressief Westerveld over Vluchtelingenkinderen
1.7
Sluiting
2 20:30
Rondvraag & Inspreken
Aangezien er geen vragen en geen insprekers zijn aangemeld is dit agendaonderdeel vervallen.
2.1
Rondvraag
2.2
Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken over onderwerpen die **niet** op de agenda staan.
Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 9 maart 16.30 uur via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 0521-349349.

Per inspreker is maximaal 5 minuten beschikbaar. Indien er veel insprekers zijn kan de voorzitter bepalen dat de spreektijd wordt ingekort.
3 21:00
Debat
Inwoners en belangstellenden kunnen over dit agendapunt inspreken.
Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 9 maart 16.30 uur via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 0521-349349.

Per inspreker is maximaal 5 minuten beschikbaar. Indien er veel insprekers zijn kan de voorzitter bepalen dat de spreektijd ingekort wordt.
3.1
Agendavoorstel Progressief Westerveld en CDA over vervolg visie zendmasten
Voorzitter: mevrouw R. Masselink-Den Hollander
Griffier: de heer M. Frensel
4 22:15
Debat
Het betreft een technisch en procedureel voorstel. Daarom is inspreken bij dit agendapunt niet mogelijk.
4.1
Agendavoorstel VVD en PvdA over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gemeente Westerveld
Voorzitter: de heer G.J. Ballast
Griffier: de heer M. Frensel