link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 30 maart 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: De vergadering is i.v.m. het coronavirus alleen live te volgen via de website van de gemeente: https://channel.royalcast.com/westerveld

1
Raadsvergadering (besluitvorming)
1.1
Opening
1.2
Vaststelling agenda
1.3
Vaststelling besluitenlijsten
1.4
Ingekomen stukken
1.5
Hamerstukken
1.6
Voorstel geheimhouding documenten bij voorstel "Energietransitie in het Westerveldse Landschap"
1.7
Voorstel bekrachtiging oplegging geheimhouding 'verantwoording en vaststelling ENSIA 2020 incl. bijlagen'
1.8
Voorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
1.9
Voorstel Startnotitie Transitievisie Warmte
1.10
Bespreekstukken
1.11
Voorstel Ambitiedocument Omgevingsvisie Westerveld
1.12
Voorstel regionale nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart
1.13
Motie vreemd aan de orde van de dag (GB) - Wijziging Verordening Startersleningen
1.14
Moties vreemd aan de orde van de dag - Steun tijdens coronamaatregelen
1.15
Sluiting
2
Rondvraag en inspreken
2.1
Inspreken
2.2
Rondvraag