link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 6 juli 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: De vergadering is i.v.m. het coronavirus alleen live te volgen via de website van de gemeente: https://channel.royalcast.com/westerveld

1
Raadsvergadering (besluitvormend)
1.1
Opening
1.2
Vaststelling agenda
1.3
Motie vreemd aan de orde van de dag (DSW, GB, VVD, PW) - N855 en Bushaltes Lhee-Lheebroek
1.4
Motie vreemd aan de orde van de dag (GB, DSW, VVD) - Verlichting fietspad Boskampbrug-Pijlerbrug
1.5
Motie vreemd aan de orde van de dag (PW, PvdA) - Weidevogels
1.6
Inspreken op voorjaarsrapportage
Het inspreken start om 15:00 uur.
1.7
Toelating en benoeming dhr. Claas als burgerlid
De geloofsbrieven van de heer Claas liggen voor raadsleden ter inzage in de lade bij de griffie.
1.8
Voorstel prioritering GVVP
1.9
Jaarstukken 2020 en Voorjaarsrapportage 2021 + addendum GVVP (spreekrecht)
1.10
Sluiting