Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 15 september 2022

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: nntb
Toelichting: Concept

1
Agenda
2
Opening en mededelingen
4
Vaststellen lijst adviezen en toezeggingen commissievergadering 9 juni 2022
5
Mededelingen van het college
6
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
7
Rondvraag
8
Sluiting