Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 15 september 2022

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Agenda
2
Opening en mededelingen
4
Vaststellen lijst adviezen en toezeggingen
5
Mededelingen van het college
6
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
7
Rondvraag
8
Sluiting