Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 11 maart 2021

Locatie: Digitaal via MS teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Verbeeten, Pim
Toelichting: De bijeenkomst is te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 11 februari 2021
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
45145 Onderzoek gemeentelijke revenuen energieopwek Wijchen, informatienota
7
56202 Beleidsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2021 - 2024 Wijchen, beslisnota
8
58253 Heroriƫntatie zelfstandigen, beslisnota
9
58246 Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024
De essentie van het voorstel staat in de beslisnota en bijlage 1 (RPW)
De overige stukken zijn als achtergrondinformatie en echt technisch inhoudelijk van aard.
10
42105 Rapportage MATS 2020 Q4 Wijchen, informatienota
11
Sluiting