Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 25 maart 2021

Locatie: nntb
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Toelichting: Concept agenda
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 25 februari 2021
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5 XX) worden niet inhoudelijk behandeld
6
Mededelingen
7
Bespreken
8
Stemmingen
8.a
57138 Decembercirculaire 2020
8.b
57486 Subsidieverlening 2021 Stichting Centrummanagement Wijchen
8.c
57487 Subsidieverlening 2021 Stichting Ondernemersfonds bedrijventerrein Bijsterhuizen
8.d
57488 Subsidieverlening 2021 Stichting Ondernemersfonds bedrijventerrein Wijchen oost
9
Sluiting