Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen - 2 juni 2022

Locatie: Huis van de gemeente
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: K. Jamin
Algemene documenten:

1
Opening
2
Stand van zaken Sociaal Domein - presentatie en mogelijkheid tot stellen van vragen
2.a
75650 Beslisnota Structurele extra inzet preventie jeugd en regieteam
2.b
77690 Informatienota Stand van zaken Wmo en jeugdhulp, Sociaal Wijkteam en welzijn
2.c
37244 Informatienota Afsluiting traject van Toezicht Sociaal Domein in de gemeente Wijchen
3
Sluiting