Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 21 juni 2022

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
beslissing op bezwaar Valendrieseweg 81
5.2
Gemeentelijk jaarverslag 2021 Wijchen toezicht en handhaving kinderopvang
5.3
Informatienota Aanpak Actieplan Warmtetransitie
5.4
Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Sluisstraat 1 Hernen
5.5
Vaststelling subsidie 2020 en 2021 VWON
6.1
Beantwoording schriftelijke vragen Woningnood onder jongeren en starters
6.2
Informatienota RMC-jaarverslag
Voorstel is eerder in het college behandeld. Naar aanleiding daarvan zijn aanpassingen gedaan aan de tekst.
6.3
Raadsvragen D66 alcoholverbod
Beantwoording van de raadvragen door fractie D66 aangaande het alcoholverbod in de gemeente Wijchen.