Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 11 november 2021

Locatie: Verploegen Wijchen
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Toelichting: Begrotingsraad
Omdat deze raadsvergadering bij een horecalocatie gehouden wordt, moet er een QR code worden getoond.
De vergadering is te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen.
Aanmelden om aanwezig te zijn of om in te spreken kan tot 10-11 12.00 uur via griffie@wijchen.nl.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda en inspreken burgers
3
Behandeling Programmabegroting Wijchen 2022 (21 66407)
- eerste termijn van de raad (spreektijd 10 minuten per fractie)
- volgorde van spreken: te bepalen door loting.
3.a
66407 Programmabegroting Wijchen 2022
4
Korte schorsing om het college de gelegenheid te bieden om af te stemmen over de beantwoording van vragen.
5
Reactie van het college op ingediende amendementen en moties (maximaal 30 minuten)
6
Schorsing voor maaltijd en fractieberaad
7
Tweede termijn van de raad
8
Stemmingen
i. Stemmingen over ingediende amendementen
ii. Stemmingen over ingediende moties
iii. Programmabegroting Wijchen 2022 (21 66407)
9
Sluiting