Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 2 maart 2021

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Intrekken subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Wijchen
5.2
Ontwerp wijzigingsplan Graafseweg 94 te Wijchen
5.3
Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Torenstraat 4 in Balgoij
5.4
Vaststelling bestemmingsplan "Zesweg ongenummerd" Wijchen
Ontwerp heeft ter inzage gelegen en wordt nu ongewijzigd aangeboden voor
vaststelling.
6.1
Heroriƫntatie zelfstandigen
6.2
Informatienota aan de raad, stand van zaken Hart van Zuid - Voorzieningenhart
6.3
Informatienota uitvoeringsfase TKWM
6.4
Wighenerhorst Advies en Voortgang proces Vitaliteitsmanager