Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 4 november 2021

Locatie: Verploegen Wijchen
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Tap, Jan
Toelichting: Omdat deze commissievergadering bij een horecalocatie gehouden wordt, moet er een QR code worden getoond.
Deze bijeenkomst is te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen.
Aanmelden om aanwezig te zijn of om in te spreken kan tot 3-11 12.00 uur via griffie@wijchen.nl.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen verslag
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
66558 stand van zaken project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM)
7
54931 Verzoek aan provincie tot inpassing windpark A50 en RES 1.0
8
51679 Verordening nieuwe Wet Inburgering
9
Sluiting