link naar deze pagina

01. AV Opiniërend - 12 maart 2019

Locatie: 00-17 Henk Tiesingazaal, Waterschapshuis Lindelaan 20 Lelystad
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 13:35
Voorzitter: H.C. Klavers

1
Opening
2
Insprekers
3
Vaststelling Opiniërend AV-verslag d.d. 6 februari 2019
4
Samenvatten toezeggingen
5
Rondvraag
6
Sluiting