link naar deze pagina

01. AV Beeldvormend - 12 maart 2019

Locatie: 00-17 Henk Tiesingazaal, Waterschapshuis Lindelaan 20 Lelystad
Aanvang: 17:30
Eindtijd:
Voorzitter: H.C. Klavers
Toelichting: Aansluitend aan de Besluitvormende AV

1
Opening
2
Vaststelling verslag Beeldvormende AV-vergadering d.d. 6 februari 2019
3
Rondvraag
4
Sluiting