link naar deze pagina

01. AV Besluitvormend - 27 maart 2019

Locatie: 00-17 Henk Tiesingazaal, Waterschapshuis Lindelaan 20 Lelystad
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: H.C. Klavers
Toelichting: Afscheidsvergadering van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland

1
Opening
2
Mogelijkheid tot inspreken
3
Vaststelling agenda
4
Mededelingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden
5
Onderzoek geloofsbrieven
Oordeel over rechtmatig verloop van de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en besluit tot toelating van de nieuw benoemde raadsleden
- AV-voorstel Oordeel over rechtmatig verloop verkiezingen wordt na 25 maart toegevoegd
6
Afscheid leden Algemene Vergadering

7
Rondvraag
8
Sluiting