link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 13 mei 2019

Locatie: SH TaKzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Dhr. J. Raap / Griffier: H. Veraart
Algemene documenten:

1.a 19:30
Opening
1.b 19:30
Vaststelling agenda
2
Informatieronde
3 19:35
Informatienota’s Woonbeleid
Op verzoek van alle fracties heeft de raad op 1 april besloten drie nota’s over woonbeleid te agenderen voor een informatieronde. Het betreft de informatienota’s Woningvoorraad 2018, Stand van zaken Taskforce Woningbouw en Prestatieafspraken 2019. De fracties geven aan dat Zwolle een groeistad is en aantrekkelijk is om te wonen. Zij stellen dat op dit moment de woningmarkt al krap is en de verwachting is dat de druk op de woningmarkt nog kan gaan toenemen.
De fracties willen graag nader geïnformeerd worden over de stand van zaken m.b.t. de woningbouw en de toekomstige ontwikkelingen. Vertegenwoordigers van Taskforce Woningbouw en overige partners op het gebied van wonen worden uitgenodigd om mee te praten tijdens de informatieronde.
Voor technische en feitelijke vragen: Henrieke Selles (2425) H.Selles@zwolle.nl
3.a
Prestatieafspraken 2019
3.b
Stand van zaken Taskforce Woningbouw
3.c
Woningvoorraad 2018
4 21:00
Sluiting