link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 27 maart 2017

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Dhr. F. Mussche
Bundel:
pdf Agendabundel (425KB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en Mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Informatieronde
3
Aanpak & afspraken woonoverlast (19.35 – 21.30 uur)
Op verzoek van de fractie VVD en D66 heeft de raad op 19 december 2016 besloten een informatieronde te houden over het onderwerp woonoverlast. Aanleiding is een aantal incidenten eind 2016 waarbij een overlast gevende situatie in de woonomgeving escaleerde. Het doel van de bespreking is inzicht verkrijgen in het afsprakenkader tussen onder meer gemeente, politie en woningstichtingen over hoe om te gaan met herhaaldelijk overlast gevende bewoners. Voor de informatieve bespreking zijn vertegenwoordigers van politie, justitie, woningcorporaties, zorginstellingen en gemeente uitgenodigd. Voor technische en feitelijke vragen: Maarten Ivens (2427) M.Ivens@zwolle.nl
4
Sluiting (21.30 uur)