link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) - 16 september 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Mevr. C. van Bruggen
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde. A.
Op 16 september 2019 wordt de heer P.H. Snijders benoemd tot nieuwe burgemeester van Zwolle. Hij is dan nog niet woonachtig in Zwolle, terwijl dat wel een vereiste is. De gemeenteraad kan echter eenmalig ontheffing verlenen van het woonplaatsvereiste.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om burgemeester P.H. Snijders voor de periode tot 16 september 2020 ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.
Voor technische en feitelijke vragen: Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl

4
Installatie nieuwe burgemeester
5
Sluiting
Aansluitend vindt er een receptie in de hal van het Stadhuis plaats.