link naar deze pagina

Overdracht College-Raad - 17 januari 2019

Locatie: Stadhuis kamer Griffier
Aanvang: 09:15
Eindtijd: 10:00
Voorzitter: -
Bundel:
pdf Agendabundel (8,7MB)

1
Pilot uitgaan jongeren onder 18 jaar
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-02-2019 / Lijst ingekomen stukken
2
Financiële rapportage PEC Zwolle
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-02-2019 / Lijst ingekomen stukken
3
CAO sociale werkvoorziening (beantwoording motie)
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-02-2019 / Lijst ingekomen stukken
4
Uitkomsten decembercirculaire gemeentefonds 2018
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-02-2019 / Lijst ingekomen stukken
5
Beantwoording artikel 45 vragen D66 'Vergroten tolerantie t.o.v. homoseksualiteit in regio Ijsselland’
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-02-2019 / Lijst ingekomen stukken
6
Beantwoording artikel 45 vragen D66 - Goede start voor jongeren op de arbeidsmarkt
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-02-2019 / Lijst ingekomen stukken
7
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie - breed evenementenbeleid en grondwettelijke ruimte voor vrijwilligersorganisaties
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-02-2019 / Lijst ingekomen stukken
8.a
Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 8-1-2019
8.b
Niet openbare verslagen d.d. 8-1-2019