link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 28 januari 2019

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Dhr. J. Satoor de Rootas
Bundel:
pdf Agendabundel (813KB)

1.a
Opening en Mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Informatieronde
3
Stand van zaken samenvoeging Wezo en WRA (19.40 – 21.00 uur)
Onlangs is de gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over de voortgang van de samenvoeging van de afdeling Werk, Re-integratie en Arbeidsontwikkeling (WRA) van de gemeente Zwolle en SW-bedrijf Wezo NV in de nieuwe organisatie Tiem BV. In de besluitvormende vergadering van 26 november j.l. hebben fracties verzocht om agendering van dit onderwerp in een informatieronde. Doel is om op basis van de informatie en ervaringen van verschillende belanghebbenden meer inzicht krijgen in de werkwijze van het werkbedrijf Tiem BV, de effecten van de nieuwe werkwijze voor cliënten, medewerkers en ondernemers en in de context waarbinnen Tiem BV haar doelstellingen wil realiseren. Voor de informatieronde zijn belanghebbenden en betrokkenen bij Tiem BV uitgenodigd. Voor technische en feitelijke vragen: T. Busweiler (2801) t.busweiler@zwolle.nl
4
Informele nabespreking in Foyé (naast de TAK-zaal) (21.00 – 21.30 uur)
5
Sluiting (21.30 uur)