link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 9 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (28.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen (09:30 uur)
1.a
Beantwoording schriftelijke vragen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage van de beslisnota “Advies pbo lokale omroep. - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
4
Behandelwijze Begroting 2019/ Beleidsrapportage
- eerste termijn door fractievoorzitters 10 minuten per fractie, met een gesloten spreektijd van 3 minuten 12.00 uur lunchpauze in het fractiehuis 13.00 uur reactie college op eerste termijn raad - korte pauze, tevens gelegenheid voor fractieoverleg - tweede termijn raad, tevens definitief indienen moties en amendementen - eventueel tweede termijn college
5
STEMMING
6
Moties en amendementen begroting 2019/ beleidsrapportage 2018-2
pdf Versie 1 PDF- bundel moties en amendementen Begroting 2019 (964KB)
pdf Versie 2 PDF- bundel moties en amendementen begroting (1MB)
pdf 2018-11-09 Tegenbegroting SP- op onderdelen begroting 2019 (253KB)
pdf 2018-11-09 A-1 Een permanent participatiefonds voor volwassenen (95KB)
pdf 2018-11-09 A-2 Extra inzet tegen schulden (87KB)
pdf 2018-11-09 A-3 Tekort op extern bewind niet ten koste van de minimahuishoudens (119KB)
pdf 2018-11-09 M-1 Verschuiven gebruikersdeel OZB niet-woningen naar eigenaarsdeel (102KB)
pdf 2018-11-09 M-2 Minder externe inhuur, Zwolle kan het zelf! (92KB)
pdf 2018-11-09 M-3 Mogelijkheden in Europa (95KB)
pdf 2018-11-09 M-4 Straatnaamgeving (69KB)
pdf 2018-11-09 M-5 Herman Brood in het stratenboek (80KB)
pdf 2018-11-09 M-6 75 jaar vrijheid Zwolle (117KB)
pdf 2018-11-09 M-7 Conferentie regionale democratie (98KB)
pdf 2018-11-09 M-8 Zwolse Raad voor kinderen (77KB)
pdf 2018-11-09 M-9 Op weg naar ontschotting passend onderwijs en jeugdzorg (114KB)
pdf 2018-11-09 M-10 Schuldenmonitor (109KB)
pdf 2018-11-09 M-11 Verbeter de uitvoering van de armoede motie (113KB)
pdf 2018-11-09 M-12 Begin met bewind in eigen beheer (97KB)
pdf 2018-11-09 M-13 Mobility Mentoring (100KB)
pdf 2018-11-09 M-14 Handhaving in de bijstand (141KB)
pdf 2018-11-09 M-15 Naar een effectief, Zwols integratiebeleid (102KB)
pdf 2018-11-09 M-16 Koppeling Human Capital agenda en ruimte voor de leerkracht (96KB)
pdf 2018-11-09 M-17 Experiment maatschappelijke diensttijd (73KB)
pdf 2018-11-09 M-18 Respijthuis (63KB)
pdf 2018-11-09 M-19 Bredere bekendheid Sociaal Wijkteam (90KB)
pdf 2018-11-09 M-20 Erkenning stadsdichter (84KB)
pdf 2018-11-09 M-21 Ladder voor een duurzame stad (88KB)
pdf 2018-11-09 M-22 Duurzaam voorbeeldhuis Zwolle (127KB)
pdf 2018-11-09 M-23 Maak duurzame zelfbouw voor starters mogelijk (133KB)
pdf 2018-11-09 M-24 Een huis is om in te wonen (131KB)
pdf 2018-11-09 M-25 Extra goedkope sociale huurwoningen (81KB)
pdf 2018-11-09 M-26 Bomen Bomen Bomen (96KB)
pdf 2018-11-09 M-27 Voedselbomen (83KB)
pdf 2018-11-09 M-28 Ambities Port of Zwolle (112KB)
pdf 2018-11-09 M-29 Plannen voor Diezerbrink integraal bekijken en afmaken (113KB)
pdf 2018-11-09 M-30 Pop-up expositieruimte (95KB)
pdf 2018-11-09 M-31 Veilig over straat (136KB)
pdf 2018-11-09 M-32 Participatie en Natuureducatie in de Nooterhof (110KB)
pdf 2018-11-09 M-33 Benutten Zwolse best practises voor ondersteuning nieuwe Zwollenaren (110KB)
pdf 2018-11-09 M-34 Geen perverse prikkels door verduurzaming (75KB)
pdf Overzicht moties en amendementen begroting 2019 (317KB)
7
Berap 2018-2
8
Begroting 2019
9
Najaarsmoment 2018 - afdoening van moties en toezeggingen
10
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2018
11
Vaststellen Tarievennota 2019
12
Ruimte voor de Rivier Schelle; investering in realisatie voetveer
Het voorstel is tijdens de vergadering van 9 november 2018 van de agenda afgevoerd en zal voor de vergadering van 26 november opnieuw worden geagendeerd. De aanvullende memo wordt dinsdag nagezonden.
13
Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2019
14
Ter kennisname bij de begroting
14.a
Voortgang Essentaksterfte
14.b
Beantwoording motie 584 Voorkomen gezondheidsklachten bij kinderen ten gevolge van armoede
14.c
Kwartaalrapportage sociaal domein
14.d
Armoedemonitor 2018
14.e
Compensatie vanuit Fonds tekortgemeenten social domein
15
Sluiting (18:00 uur)
Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd in de Panoramazaal (4e verdieping)