link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 22 april 2024

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Klariska ten Napel / Griffier: Evert Jan Bagerman
Toelichting: U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 22 april tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op [www.zwolle.nl/gemeenteraad](https://www.zwolle.nl/gemeenteraad).

1 19:30
Opening en mededelingen
2 19:30
Raadsdebat: Gemeentelijk Grondstoffenplan 2025-2030
De agendatoelichting wordt op vrijdag 12 april toegevoegd.
2.a
Jaarrapportage afval- en grondstoffeninzameling 2023
2.b
Raadsvoorstel kleinere openingen restafvalcontainers en wegende afvalcontainer
3 21:00
Pauze
4 21:10
Raadsdebat: Initiatiefvoorstel instelling Vandalismefonds schadeherstel Sportparken
De agendatoelichting wordt op vrijdag 12 april toegevoegd.
5 22:30
Sluiting