link naar deze pagina

Overdracht College-Raad - 9 mei 2019

Locatie: SH kamer 0.19 griffier
Aanvang: 09:15
Eindtijd: 10:00
Voorzitter:

1
SSC ONS Financiële stukken
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
2
Topwerklocatie Hessenpoort
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
3
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks 30 km/uur op Singels
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
4
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks over Diervriendelijke oplossing overstekende ganzen
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
5
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA Zorgen om informatieplicht college
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
6
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht en ChristenUnie - faillissement van WZCO
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
7
Reactie initiatiefvoorstel Zwols gevelfonds
Raadsplein debatronde d.d. 20-05-2019
8.a
Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 23 april 2019
8.b
Niet openbare verslag d.d. 23 april 2019