link naar deze pagina

Besluitenlijst college - 15 januari 2019

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Henk Jan Meijer
Toelichting: Dit zijn de besluiten die het College van Burgemeester en Wethouders genomen heeft. De besluiten die door de Gemeenteraad genomen worden, treft u aan bij "Raadsplein besluitvormend".
Bundel:
pdf Agendabundel (18,7MB)

-
Pilot uitgaan jongeren onder 18 jaar
-
Kleinschalig zonnepark Scholtensteeg
-
Ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, Scholtensteeg (wonen-werken)
-
Financiële rapportage PEC Zwolle
-
Uitkomsten decembercirculaire gemeentefonds 2018