link naar deze pagina

Overdracht College-Raad - 18 april 2019

Locatie: SH kamer 0.19 griffier
Aanvang: 09:15
Eindtijd: 10:00
Voorzitter:

1
Motie Foodcourt betreffende aanleggen extra groen Aalanden Oost
Raadsplein besluitvorming d.d. 06-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
2
Digitale transitie, proeftuin informatiegestuurd/datagedreven beheer
Raadsplein besluitvorming d.d. 06-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
3
Van der Capellen Scholengemeenschap (GEEN BIJLAGEN)
Raadsplein besluitvorming d.d. 06-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
4
Vaststellen totaalbeeld interbestuurlijk toezicht
Raadsplein besluitvorming d.d. 06-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
5
Beantwoording motie bereikbaarheid Stadshagen
Raadsplein besluitvorming d.d. 06-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
6
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie over beschikbaarheid Rijksgronden ten behoeve van duurzame energieopwekking
Raadsplein besluitvorming d.d. 06-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
7
Beantwoording artikel 45 vragen fractie D66 - Kunstmatig lage criminaliteitscijfers
Raadsplein besluitvorming d.d. 06-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
8
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA en GroenLinks inzake live muziek in The Livingroom
Raadsplein besluitvorming d.d. 06-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
9
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks over het oplaten van ballonnen
Raadsplein besluitvorming d.d. 06-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
10
Vaststellen bestemmingsplan Voorsterpoort, Grote Voort (sporthal)
Raadsplein besluitvorming d.d. 06-05-2019 / A-voorstel rechtstreeks
11
Jaarstukken 2018, kadernota 2020, begroting 2020 en aanpassing GR GBLT
Raadsplein besluitvorming d.d. 06-05-2019 / A-voorstel rechtstreeks
12
Koers voor de ontwikkeling van De Tippe Stadshagen
Raadsplein debatronde, datum volgt
13
Regionale Energie Strategie (RES)
Raadsplein debatronde, datum volgt
14.a
Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 9-4-2019
14.b
Niet openbare verslagen d.d. 9 -4-2019