link naar deze pagina

Raadsplein info/debat - 8 juni 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (27.5MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (15.00 - 15.05 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
2
Debatronde (15.05 - 18.00 uur)
Onderwerp van debat zijn de zgn Voorjaarsstukken (Jaarekening, Beleidsrapportage, MeerjarenPrognoseVastgoed, MeerjarenPrognoseGebouwen en Perspectiefnota). Door het gelijktijdig verschijnen van deze stukken wordt getracht om het verleden (Jaarrekening), heden (Beleidsrapportage) en toekomst (Perspectiefnota) met elkaar in verband te brengen. In het presidium is de wijze van behandeling besproken. Voor de pauze worden de Jaarrekening, de Berap en de MPV behandeld, waarbij verschillende woordvoerders per fractie mogelijk zijn. Hiervoor is tijd gepland tussen 15.00 uur en 18.00 uur. Na de pauze, vanaf 19.00 uur, zijn de algemene beschouwingen over de Perspectiefnota aan de orde. Woordvoerders zijn hier de fractievoorzitters. Met de Perspectiefnota wordt inhoudelijk en in financiële zin een aantal jaren vooruit gekeken. Voor de gehele Debatronde (vanaf 15.00 uur tot 22.30 uur) geldt een totale spreektijd van 12 minuten per fractie. De fractie bepaalt zelf de verdeling van de spreektijd per onderdeel. Na de debatronde op maandag 8 juni vindt er op maandag 15 juni besluitvorming plaats.
3
Jaarstukken 2014 (jaarverslag en jaarrekening)
4
Beleidsrapportage (Berap) 2015 - 1
5
Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2015
6
Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG) 2015 - 2018
7
Maaltijd in Bedrijfsrestaurant (18.00 - 19.00 uur)
8
Algemene beschouwingen over de Perspectiefnota door de fractievoorzitters, gevolgd door de reactie van het college
8.a
Perspectiefnota (PPN) 2016 - 2019
9
Sluiting (22.30 uur)
10
Documenten te betrekken bij behandeling voorjaarsstukken
10.a
Tekortschietend rijksbudget beschermd wonen 2015
10.b
Perspectief voor shared services
10.c
Lokale solidariteit getoetst petitie lokaal armoedebeleid